Spolek umělců moravských :-)

MORAVIA ARTISTI SOCIETA, z.s. 

Umění v jakékoli formě užíváme k tomu abychom byli lepší lidé 😉  

Hudba, sport, divadlo, decentní filosofie, kulinářské umění a samozřejmě všudypřítomný Humor. 

Základy charakteru MAS jsou postaveny na dobrovolné podpoře  a spolupráci mezi spolkem a jednotlivými umělci. 

JAK TO ZAČALO 

 Jelikož všichni členové spolku Moravia Artisti Societa (Společnost umělců moravských) jsou také sami umělci, přichází nápad založit spolek tzv. přímo od zdroje.  

MYŠLENKA A ZÁMĚR 

 Vytvoření prostoru pro realizaci začínajících umělců v oblastech ruční tvorba, hudba a divadlo a jejich rozvoj mezi širokou veřejnost. 

KDO JSME? 

 Skupina přátel, jež pojí myšlenka, že umění (ať už je jakékoli) ducha šlechtí, mysl povznáší a srdce potěší. Základy charakteru MAS jsou postaveny na dobrovolné vzájemné podpoře a spolupráci mezi spolkem a jednotlivými umělci.